Tema

12. Maraton için temamız "Su farkındalığı" ve sloganımız "Kuraklık bir kulaç kadar bize yakın, suyuna sahip çık", 

 KURAKLIK BİR KULAÇ KADAR YAKIN,

SUYUMUZA SAHİP ÇIKALIM

Tatlı su “sınırlı” ve  “çok değerli” bir doğal kaynaktır. İnsan yaşamının en önemli gereksinimlerinden biridir.

Her geçen gün etkisini daha belirgin bir şekilde hissettiğimiz küresel iklim değişikliği, kontrol edilemeyen nüfus artışı, hızlı şehirleşme ve sanayileşmenin en önemli sonuçlarından biri kullanılabilir tatlı su kaynaklarının giderek azalmasıdır. Ülkemiz, dünyada “su fakirliği” çeken ülkeler arasındadır. Bu nedenle su kaynaklarımızın verimli kullanımı şartı ve yönetimi tartışılmaz bir gerekliliktir. Suyun potansiyel enerjisinden yararlanarak elektrik üreten ve son yıllarda sayıları hızla  artan hidroelektrik santralları da çevre ve su kaynakları üzerinde yıkıcı etkileri olan etmenlerdir. HES yapılırken kesilen ağaçlar, sonrasında oluşan erozyon, sel kontrolunun kalmaması, nehirlerin yeraltı sularını besleyememesi yeraltı sularının azalmasında önemli rol oynamaktadır.

Tamamı “Özel Çevre Koruma Bölgesi”nde olan  Datçamız ise, bir “yarımada” olarak bilinir oysa anakaradan tatlı su geçişine imkan vermeyen kaya oluşumları nedeniyle gerçekte “ada”dır. Yeraltı su kaynaklarımız sadece “yağışlardan” beslenmektedir. Yıllık buharlaşma oranının -950 mm-, yıllık ortalama yağış oranından -685 mm- yüksek olması nedeniyle de “kurak” bir bölge olarak tanımlanmaktadır.

Günümüzde sahip olduğumuz teknoloji suyu toprağın daha derinlerinden çekmek ya da çok uzaklardan taşımak gibi çözümleri olanaklı hale getirse de; sınırlı kaynaklar doğru kullanılmadığı ve yönetilmediği takdirde, yakın gelecekte susuzluk en önemli sorunlarımızdan biri olacaktır.

2017 yılı yaz aylarında; kışlık nüfusa göre yapılan planlamalar ve altyapı,  plansız gelişme, kontrol edilemeyen kuyu kullanımı, yöreye uygun tarımsal ürünler, bitkiler ve ağaçlandırmanın dikkate  alınmaması, yağmur suyunu tutabilecek -sarnıç, depo gibi-  yapıların eksikliği,

önemli oranda “susuzluk” yaşamamıza neden oldu.

Evsel kullanımda su tasarrufu, geri dönüştürülmüş gri su / atık su kullanımı, yağmur suyu depolama, yağışlarla yeraltı suyumuzun beslenmesi, tarımda ve bahçe sulamada verimli yöntemler, yöreye uygun tarımsal ürünler gibi  konularda farkındalık oluşmasını sağlamak, dikkat çekmek için  bu yıl DATÇA AÇIK DENİZ KIŞ YÜZME MARATONU’nda kulaçlarımızı “temiz su” için atıyoruz.

Suyumuza sahip çıkıyoruz, “azalan su kaynaklarımız” için yüzüyoruz.

 

iletisim Bilgilerimiz

  • Tel : +90 252 712 41 01
  • Faks : +90 252 712 42 45
  • Adres : İskele Mah. Halil Aşkın Cad No:1/C Datça/ MUĞLA

Mail List

 Mail listimize katılın